Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кафедра журналістики – з 1999 року. Посилання: Контакти:
  • 048-746-50-46;
  • a.aleks47@mail.ru.
Ліцензований обсяг студентів за напрямами підготовки:  Журналістика:
  • бакалаврів – 50 осіб д. ф. н.; 50 осіб з. ф. н.;
  • спеціалістів – 35 осіб д. ф. н.; 35 осіб з. ф. н.;
  • магістрів – 20 осіб д. ф. н.; 10 осіб з. ф. н.
Видавнича справа:
  • бакалаврів – 30/30;
  • спеціалістів – 25/25.
Науковий потенціал:
  • кандидати – 12;
  • доктори – 2;
  • аспіранти – 6.
Захищені кандидатські – 10. Захищені докторські – 2.