Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

До 1999 року – Сімферопольський державний університет імені М. В. Фрунзе. Кафедра журналістики існує з 2002 року. Презентація Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського “Крим: діалог у медіапросторі”: Посилання: Контактна інформація:
  • 0652- 545346;
  • bogdanovich@crimra.edu;
  • csmctnu@@crimra.edu.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “Журналістика”:
  • бакалаврів – 60/30;
  • спеціалістів – 35/10;
  • магістрів – 50/30.
Науковий потенціал:
  • кандидати – 16;
  • доктори – 4;
  • аспіранти – 7.
Захищені кандидатські – 15.