Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Кафедра журналістики існує з 2004 року. Посилання: Контактна інформація:
  • journ@tnpu.edu.ua.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “Журналістики”:
  • бакалаврів – 60;
  • спеціалістів – 60;
  • магістрів – 15.
Науковий потенціал:
  • кандидати – 10;
  • доктори – 2.
Захищені кандидатські – 4.