Національний технічний університет України «КПІ»

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” існує з 1959 року. Посилання: Контактна інформація:
 • 044-406-85-45;
 • vpi-redaktor@ukr.net.
Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ВПІ НТУУ “КПІ”:
 • Образотворче мистецтво:
  • Образотворче мистецтво ( д , з );
 • Видавнича справа та редагування:
  • Видавнича справа та редагування ( д , з );
 • Реклама і зв’язки з громадськістю;
 • Менеджмент:
  • Менеджмент організацій і адміністрування ( д , з );
 • Видавничо-поліграфічна справа:
  • Технології друкованих видань ( д , з );
  • Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань ( д );
  • Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв ( д , з );
  • Технології електронних мультимедійних видань ( д , з);
  • Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв ( д , з);
 • Машинобудування:
  • Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси ( д , з ).
Науковий потенціал:
 • кандидати – 20;
 • доктори – 3;
 • аспіранти – 8.
Захищені кандидатські – 18. Захищені докторські – 4.