Класичний приватний університет

Інститут журналістики і масової комунікації існує з 2004 року. Посилання: Контактна інформація: Тел./факс 061-220-47-18. Ліцензований обсяг студентів за напрямами підготовки: Журналістика:
 • бакалаврів – 50/50;
 • спеціалістів – 50/50;
 • магістрів – 10/10.
Видавнича справа та редагування:
 • бакалаврів – 50/50;
 • спеціалістів – 30/50.
Реклама:
 • бакалаврів – 30/30;
 • спеціалістів – 25/-;
 • магістрів – 15/15.
Науковий потенціал:
 • кандидати – 12;
 • доктори – 9;
 • аспіранти – 10.
Захищені кандидатські – 8. Захищені докторські – 3. Періодичні видання: 1.      Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації (фахове) 2.      Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки (фахове) 3.      Науковий журнал «Світ соціальних комунікацій» (спільно з Київським міжнародним університетом та Донецьким національним університетом)