Науково-методична комісія з журналістики

Донецький національний університет

Кафедра журналістики функціонує з 2001 року. Посилання: Контактна інформація:
 • тел. (062) 302-09-41;
 • e-mail: donjourn@mail.ru.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “Журналістика”:
 • бакалаврів – 100;
 • спеціалістів – 80;
 • магістрів – 20.
Науковий потенціал:
 • кандидати – 6
 • доктори – 1
 • аспіранти – 6.
Щорічні конференції: 1. Всеукраїнська наукова конференція: «Українські ЗМІ: сучасний стан та формування інформаційного суспільства». 2. Регіональна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні». Захищені кандидатські – 3. Захищені докторські – 2. Затверджені видання:
 1. Науковий журнал «Світ соціальних комунікацій» (спільно з Київським міжнародним університетом та Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя)).
 2. Комунікативна логіка. Конспект лекцій: ДонНУ, Д. 2010.
 3. Українська мова в ЗМІ. Навчальний посібник: ДонНУ, Д. 2011.