Запорізький національний університет

Факультет журналістики функціонує з 2004 року. Кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю – з 2012 року (кафедра теорії літератури і журналістики – з 1997 року). Кафедра журналістики – з 2002 року. Кафедра видавничої справи та редагування – з 2004 року. Посилання: Контактна інформація Кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю:
 • +38 (061) 289-12-17
 • ksk.fj@znu.edu.ua
Кафедра журналістики:
 • +38 (061) 289-12-24
 • kaf_jurn@kpdu.kp.km.ua
Кафедра видавничої справи та редагування:
 • +38 (061) 289-12-80
 • kvsr.fj@znu.edu.ua
Факультет журналістики:
 • +38 (061) 289-41-11
 • journalism_faculty@mail.ru
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки: “Журналістика”:
 • бакалаврів – 72 (денне), 70 (заочне відділення);
 • спеціалістів – 52 (денне), 40 (заочне відділення);
 • магістрів – 30 (денне), 30 (заочне відділення).
“Реклама та зв’язки з громадськістю”:
 • бакалаврів – 50 (денне), 30 (заочне відділення);
 • спеціалістів – 15 (денне), 15 (заочне відділення) – реклама; 15 (денне), 15 (заочне відділення) – зв’язки з громадськістю;
 • магістрів – 15 (денне), 15 (заочне відділення) – реклама; 15 (денне), 15 (заочне відділення) – зв’язки з громадськістю.
“Видавнича справа та редагування”:
 • бакалаврів – 20 (денне);
 • спеціалістів – 10 (денне).
“Медіакомунікації”: магістрів – 25 (денне), 15 (заочне відділення). Щорічні конференції:
 1. Регіональна науково-практична конференція молодих науковців «Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи»
 2. Університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука»
 3. Всеукраїнський студентський медіафестиваль
 4. Всеукраїнський молодіжний рекламний фестиваль «GRANART»
Теми кандидатських та докторських досліджень, затверджені вченими радами Кандидатські:
 • Костюк Ю. В. Регіональне радіомовлення України: становлення, перспективи, розвиток
 • Кондрико А. А. Образні архетипи у сучасному публіцистичному дискурсі
 Затверджені видання: Монографії:
 • Семенець О. О. Синергетика поетичного слова / О. О. Семенець. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.
 • Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : Монографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183 с.
 • Сіріньок-Долгарьова К. Г. Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа : Монографія / К. Г. Сіріньок-Долгарьова. – К. : ЦВП, Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 183 с.
 • Доценко К. О. Міфопоетичний дискурс творчості Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури й публіцистики : Монографія / К. О. Доценко. – Запоріжжя  Просвіта, 2012. – 224 с.
Посібники:
 • Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : Навчальний посібник / В. М. Манакін. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.
 • Ботнер Ю. О. Журналістська майстерність : Навчальний посібник / Ю. О. Ботнер. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 232 с.
 • Мірошниченко П. В. Аудиторія аудіовізуальних ЗМІ : Навчальний посібник / П. В. Мірошниченко. – Запоріжжя, 2012.
 • Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ : Навчальний посібник / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 120 с.