Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра журналістики існує з 2005 року. Посилання: Контактна інформація:
 • journ-dpt@chnu.edu.ua,
 • clg-phil@chnu.edu.ua;
 • (0372)58-47-02;
 • 58012, Чернівці, вулиця М. Коцюбинського, 2.
Ліцензований обсяг студентів за напрямами підготовки: “Журналістика”:
 • бакалаврів – 40;
 • магістрів – 10.
“Видавнича справа та редагування”:
 • бакалаврів – 30.
Науковий потенціал:
 • докторів наук – 1;
 • кандидатів наук – 4.
Захищені кандидатські:
 1. Гречанюк А. Ю. Роль газети “Буковина” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття.
 2. Дзвінчук О. М. Часопис “Український Голос” (Вінніпег, Канада, 1910–1981рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти.
 3. Гринівський Т. С. Часопис “Книгарь” як осередоквивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.).
 4. Миронюк Д. І. Симон Петлюра як редактор журналу «Украинскаяжизнь» (1912–1917).
Захищені докторські:
 • Василик Л. Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності.
Затверджені видання: 1. Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності: Монографія / Л. Є.Василик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 416 с. 2. «Новітні медіа та комунікаційні технології»: комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. — К. : Паливода А. В., 2012. — 412 с.(співавтори доц. Василик Л. Є., асист. Мельничук Ю. Г.) 3. Культура спілкування у журналістській практиці: навчально-методичний посібник / укладачі: Н. Бабич, О. Жук. – Чернівці: Букрек, 2012. – 160 с. 4. Миронюк Д. І. «Слово» Симона Петлюри / Д.І.Миронюк. – Чернівці: ВД «Букрек», 2007. – 98 с. 5. Миронюк Д., Миронюк Н. Симон Петлюра – редактор, журналіст, публіцист / Д. Миронюк, Н.Миронюк. – Чернівці: ВД «Букрек», 2009. – 436 с. 6. Миронюк Д., Миронюк Н. Симон Петлюра – засновник «Тризуба» / Д. Миронюк, Н. Миронюк. – Чернівці: ВД «Букрек», 2006. – 271 с. 7. Миронюк Д .І. Концепція друкованого видання (кредитно-модульний курс): навч. посіб / Д. І. Миронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 140 с. Придбати книги можна на кафедрі журналістики.