Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра журналістики функціонує з 1995 року. 045 946 9580 Посилання: Контактна інформація:
 • (057) 707-52-30;
 • kafedra4@gmail.com.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “Журналістика”:
 • бакалаврів – 85 (стаціонар) + 85 (заочне відділення);
 • спеціалістів – 85 (стаціонар) + 85 (заочне відділення);
 • магістрів – 85 (стаціонар) + 85 (заочне відділення).
Науковий потенціал: Кандидати – 9: • Кандидат філологічних наук доцент Оксана Василівна Лаврик; • Кандидат філологічних наук доцент Максим Анатолійович Балаклицький; • Кандидат філологічних наук доцент Юлія Михайлівна Снурнікова; • Кандидат філологічних наук доцент Тетяна Володимирівна Казакова; • Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Таміла Олексіївна Бондаренко; • Кандидат філологічних наук доцент Наталя Володимирівна Нечаєва; • Кандидат філологічних наук доцент Ольга Сергіївна Хмель; • Кандидат філологічних наук старший викладач Ольга Олексіївна Полумисна; • Кандидат технічних наук доцент Анатолій Іванович Ярох; Доктори – 3: • Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Любов Марківна Хавкіна; • Доктор філологічних наук професор Ігор Леонідович Михайлин; • Доктор філологічних наук професор Світлана Володимирівна Ломакович. Аспіранти – 7: • Блажеєвська Юлія Миколаївна, • Бурдіна Елеонора Олегівна, • Ковальова Тетяна Вікторівна, • Копилова Лариса Анатоліївна, • Кушнір Галина Олександрівна, • Сазонова Юлія Олександрівна • Шапоренко Валерія Володимирівна Захищені кандидатські:
 1. Заверющенко Н. С. «Михайло Драгоманов і газета «Вольное слово» (1881–1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою» – 2005 р.;
 2. Микитенко А. М. «Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового)» – 2005 р.;
 3. Снурнікова Ю. М. «Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці» – 2006 р.;
 4. Бондаренко Т. О. «Екологічна етика журналу «The Ecologist» у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях» – 2008 р.;
 5. Полумисна О. О. «Журнал «Украинская жизнь» і літературний процес початку ХХ століття» –2009 р.
Захищені докторські: Хавкіна Л. М. «Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування» – 2010 р. Затверджені видання:
 1. Михайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття / І. Л. Михайлин. — К. : ЦНУ, 2003. — 720 с.
 2. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи. — Вид. 3-тє, доп. і поліпш. / І. Л. Михайлин. — Х. : Прапор, 2005. — 320 с.
 3. Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812—1917 / І. Л. Михайлин. — Х. : Колорит, 2007. — 366 с.
 4. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука: підручник / І. Л. Михайлин. — Суми : Університетська книга, 2009. — 336 с.
 5. Михайлин І. Л. Основи журналістики. — Вид. 5-е, доповн. і доопр. / І. Л. Михайлин. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.