Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»

Кафедра журналістики функціонує з 2004 року. Посилання: Контактна інформація:
 • Секретар ректора: (512)24-11-06.
 • Приймальна комісія: (512)57-21-55.
 • E-mail інституту: office@mmirl.edu.ua.
 • E-mail кафедри: vestnik07@rambler.ru.
 • Адреса: Україна, м. Миколаїв, вул. Котельна, 2.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “Журналістика”:
 • бакалаврів – 6.030301 – 15 (д) 10 (з);
 • спеціалістів – 7.03030101 –  30 (д) 15 (з);
 • магістрів – 8.03030101 –  10 (д) 10 (з).
Науковий потенціал:
 • кандидати – 6;
 • доктори – 1;
 • аспіранти – 3.
Щорічні конференції та семінари:
 1. Міжвузівська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» в рамках форуму «Розвиток людини заради майбутнього»
 2. Міжвузівська науково-методична конференція «Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти»
 3. Міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної журналістики»
 4. Міжвузівська науково-практична конференція студентів «Наукові досягнення молодих – шлях до професії»
 5. Міжвузівська наукова конференція першокурсників «Мій науковий дебют»
Захищені кандидатські:
 1. Бужикова Р.І. Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Р.І. Бужикова ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. — укp.
 2. Борко Т. М. Формування професійної компетентності май-бутніх редакторів засобами художньої перекладної літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. М. Борко ; Ін-т вищ. освіти, Нац. акад. пед. наук України. – К., 2011. – 20 с.
Захищені докторські: Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур: Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.01.08 / Н.В. Яблоновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2007. — 34 с. — укp. Затверджені видання:
 1. Берсон М.С. Тяжіння до духовності: сьогодні, вчора і завжди (проблема театральної інтерпретації української та зарубіжної літератури) – Миколаїв: Іліон, 2007. – 128 с. – Гриф МОН України (лист №1.4/18-Г-1532 від 25.09.07 р.)
 2. Яблоновська Н.В Кримська журналістика: етнічні аспекти: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Сімферополь, 2008. – 289 с. – Українською мовою. – Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-605 від 07.03.2008 р.).
 3. Логвин Г.П.Романтические стилевые течения в русской прозе 30-х родов ХХ века: Учебное пособие. – Николаев: Изд-ль Прокопчук Т.Ю., 2011. – 112 с.
 4. Мирошниченко Е.Г. Живущие на перекрестке / Е.Г. Мирошниченко – Николаев: Возможности Киммерии, 2012.
 5. Мирошниченко Е.Г. Литературный Николаев: Путеводитель / Е.Г. Мирошниченко – Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2012. – Вып. 1
 6. Пересунько Т.К. Николай Гоголь: Апостольское служение души / Т.К. Пересунько – Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2012.