Луганський національний університет імені Траса Шевченка

Кафедра журналістики і видавничої справи – з 2005 року; кафедра журналістики, кафедра видавничої справи та реклами і зв’язків з громадськістю – з 2012 року. Наукова школа професора Валентини Галич: Посилання: Контактна інформація:
 • dekanatfuf@yandex.ua,
 • bella.lnu@gmail.com;
 • (0642) 34-35-39;
 • 050-108-71-00.
Ліцензований обсяг студентів за напрямами підготовки: Журналістика:
 • бакалаврів – 30;
 • спеціалістів – 25;
 • магістрів – 10.
Видавнича справа:
 • бакалаврів – 30;
 • спеціалістів – 25;
Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа-галузі):
 • бакалаврів – 30.
Медіа-комунікації:
 • магістратура – 20.
Реклама:
 • магістратура – 20.
  Науковий потенціал:
 • кандидати – 6 із соціальних комунікацій; 7 філологічних наук, доцентів по кафедрі журналістики і видавничої справи;
 • доктори – 1 доктор філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – журналістика;
 • аспіранти – 5.
За час існування кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій із соціальних комунікацій. Наукові конференції: Раз на 2 роки – „Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку”; „Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії”. Затверджені видання:
 1. В. М. Галич Поетика публіцистичного твору (на матеріалі творчості Олеся Гончара). – К.: Шлях., 2006 – С. 200
 2. Кулініч О. О. Мова на телебаченні:навч.-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ. спец. „Кіно-, телемистецтво”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009 – С. 132
 3.  О. В. Довженко Основи наукових досліджень у галузі масової комунікації: навч. посіб. для спец. 6.030201 „Журналістика”, 6.030302 „Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа-галузі)”, 6.030203 „Видавнича справа та редагування”.”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009 – С. 122.
 4. О. О., Кулініч, Антонова О. В. Радіожурналістика: навч.-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ. спец. „Журналістика”. – Луганськ:Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 238.
 5.  О. Л. Кравченко. Історія видавничої справи і редагування: Методичні вказівки з курсу. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2007. – С. 64.
 6. О. Л. Кравченко. Типологія видань:Навч. –метод. посіб. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 119.
 7. В. М. Галич, О. Л. КравченкоЖурналістика (періодика) і видавнича справа Луганщини: минуле і сучасне: довідник. – Луганськ:Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 183.
 8. Медіапростір Луганщини в науковому вимірі: зб. наук. ст./ за ред.. В. М. Галич; ДЗ „Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка”.. – Луганськ:Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С. 149.
 9.  С. М. Лобода. Українська педагогічна преса ХХ століття: історико-бібліогр. дослідження. ДЗ „Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – С. 120.
З питань придбання звертатися на електронну адресу кафедри.