Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра журналістики існує з 2005 року. Посилання: Контактна інформація:
 • телефон: 03849-31213;
 • e-mail: kaf_jurn@kpnu.edu.ua (кафедра журналістики).
Ліцензований обсяг студентів за напрямами підготовки: Журналістика:
 • бакалаврів – 35;
 • спеціалістів – 25;
 • магістрів – 25.
Українська мова і література:
 • бакалаврів –  90;
 • спеціалістів -25;
 • магістрів –  30.
Науковий потенціал: кафедри:
 • кандидати- 6;
 • доктори – 1;
 • аспіранти – 2.
факультету:
 • кандидати- 24;
 • доктори – 5;
 • аспіранти – 8.
Щорічні конференції: Раз на два роки «Проблеми і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізацій них процесів» (кафедра журналістики). Захищені кандидатські:
 1. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (27.00.04 – Теорія та історія журналістики).
 2. Тімофєєв А.В. Символіка образу блакиті в українській літературі 1910-1930-х років (10.01.01 – українська література).
 3. Насмінчук І.А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю (10.01.01 – українська література).
 4. Шевчук В.В. Легенди та перекази Поділля: мотиви, поетика (10.01.07 – фольклористика).
Затверджені видання:
 1. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти: Навчальний посібник / Андрій Валерійович Тімофєєв. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 132 с.
 2. Насмінчук І.А. Текстознавство: Навчально-методичний посібник / Ірина Анатоліївна Насмінчук. – Кам’яне’ць-Подільський: ПП Буйницький, 2012. – 138 с.
 3. Почапська О.І., Васьків М.С. Журналістські практики та методичні рекомендації до їх проходження: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 48 с.