Відкритий міжнародний Університет розвитку людини (ВМУРЛ) “Україна”

Кафедра журналістики –  з 2008 року, до цього – кафедра журналістики та видавничої справи та редагування. Посилання: Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “журналістика”:
  • Бакалаврів – 30;
  • Спеціалістів -20;
  • Магістрів – 20.
Науковий потенціал:
  • Кандидати наук – 9;
  • Доктори наук – 3;
  • Професори – 4;
  • Аспіранти – 3;
  • Заслужених журналістів – 5.
Захищені кандидатські – 2. Затверджені видання (підручники, навчальні посібники): 1. Карпенко, Віталій. Журналістика: основи професіональної комунікації. / Навчальний посібник. – [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Нора-прінт,  2002. –  348 стор. Ф-1 2. Національна ідея в українській періодиці. / Курс лекцій для студентів Інституту журналістики. [Текст] / Віталій Карпенко;  – К.: Центр вільної преси, 1999. – 136 с. Ф-2 3. Карпенко, Віталій. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988-1998 рр./ Навчальний посібник –  [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Нора-прінт,  2003. –  356 с Карпенко, Віталій. Ф-3 4. Карпенко, Віталій. Інформаційна політика та безпека/ Підручник – [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Нора-прінт,  2006. – 300 с. Ф-4 5. Карпенко, Віталій. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика/ Підручник – [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Університет «Україна», 2007. – 430 с. Ф-5 6. Карпенко, Віталій. Публіцистика Незалежної України. Хрестоматія. – [Текст] Упорядкування. Олександр Глушко, Віталій Карпенко. \\   – К.: Видавництво університету «Україна». – 2009. – 506 с. Ф-6 7. Карпенко, Віталій. Журналістика: Вступ до фаху/ Навчальний посібник. – [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Університет «Україна», 2011. – 195 с. Ф-7 8. Карпенко, Віталій. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади. / Підручник. [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Університет «Україна», 2012. – 164 с. Ф-8 9. Карпенко, Віталій. Як писати і захищати маґітерку із журналістики / навчальний посібник-порадник [Текст] / Віталій Карпенко – К.: Університет «Україна», 2012. – 106 с.