Науково-методична комісія з журналістики

Конференції

Лют
22
Чт
2018
Доповідь Олександра Холода «Сучасні теорії та практики соціальних комунікацій у світі: місце досягнень українських фахівців із соціальних комунікацій»
Лют 22 @ 16:00 – 18:00
 

Доповідь на тему

 

«СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СВІТІ: МІСЦЕ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ

ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

 

22 лютого (четвер) 2018 року

із 16.00 до 18.00 у Київському будинку вчених НАН України

(адреса: м. Київ, ст. метро «Золоті ворота»,

вул. Володимирська, 45, блакитний зал) 

Доповідач – Олександр Холод

академік МАНПО, доктор філологічних наук,

професор кафедри журналістики

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,

співредактор наукового реферованого журналу

«Соціальні комунікації: теорія і практика».

Доповідь присвячено аналізу наукових теорій і методологічних підходів у дослідженні соціальних комунікацій (соціальної комунікації).

У доповіді розглядається процес зародження ідей дослідження соціальних комунікацій, а також концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій. Автор аналізує ідеї класичної соціології, теорії структурного функціоналізму, аутопоезису й інформаційного суспільства як базис зародження теорії соціальних комунікацій, теорію й ідеї соціальних комунікацій російських наукових осередків (А. Соколов,  С. Давидов, В. Конецька, Ф. Шарков,                Т. Дрідзе). Підлягають аналізу сучасні теорії соціальних комунікацій Ю. Подгурецьки й Т. Гобан-Класа (Польща), дослідження соціальної комунікації в Американській асоціації мовлення, мови й слуху, комплексні моделі соціальних комунікацій (США), трансцендентальна теорія Н. Палашева (Болгарія), основні положення моделі соціальної комунікації болю в теорії К. Крейга й у практичній соціальнокомунікаційній діяльності Hanen центру (Канада), ідеї розвитку соціальних комунікацій у Лісабонській школі (Португалія).

Значна частина доповіді присвячена аналізу українських ідей соціальних комунікацій у межах Київської школи (В. М. Горовий, В. В. Різун, Г. Г. Почепцов, О. М. Холод) й Харківського осередку (В. О. Ільганаєва) досліджень соціальних комунікацій, а також специфіці аналізу соціальних комунікацій у теорії інмутації О. Холода. Автор подає інформацію про сучасні тенденції розвитку наукової галузі «Соціальні комунікації», відбиті в дисертаціях докторів наук із соціальних комунікацій (від 2008 року й дотепер), і висловлює думки про розвиток соціальних комунікацій.

Доповідь розрахована на докторів і кандидатів наук, докторантів й аспірантів, магістрантів та бакалаврів, які цікавляться тенденціями розвитку соціальних комунікацій у світі та в Україні.

Під час доповіді буде презентований навчальний посібник «Соціальні комунікації: тенденції розвитку».  

Бер
20
Вт
2018
Конференція студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України».
Бер 20 @ 08:49 – 09:49

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  79000, Україна, м. Львів, вул. Кн. Романа 3, 20-й корпус, кім. 108 телефон: (032) 258 – 31 – 03, +380673413727 E-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua

Шановні колеги!

          Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Національного     університету «Львівська політехніка» проводить       20 березня 2018 року у    м. Львові    Третю Всеукраїнську науково-практичну  конференцію студентів

та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток  України».                   

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Тематика конференції:

 • Політичні новини в українських та закордонних ЗМІ
 • Інтернет-ЗМІ та розбудова громадянського суспільства.
 • Преса, радіо  про розвиток демократії в Україні.
 • Телебачення і демократичні процеси в Україні.
 • Зарубіжні ЗМІ про розбудову демократії в Україні.
 • Піар і реклама в ЗМІ та процес демократичного розвитку держави.

Для видання матеріалів конференції просимо Вас до 20 лютого 2017 року надіслати заявку і виступ (до 6 стор., інтервал – 1,5, абзац – 1,25) в електронному форматі, в редакторі Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12) на електронну адресу gzmk_inpp@lp.edu.ua.  Для студентів вказати під своїм прізвищем:  прізвище, ініціали, наукову ступінь, звання наукового керівника.

Просимо також повідомити в заявці форму участі в конференції (очна/заочна).

      Адреса: 79000, м. Львів, вул. Кн. Романа 3, 20-й корпус, кім. 108, кафедра журналістики та засобів масової комунікації, оргкомітет конференції «ЗМІ та демократичний розвиток України» ,

телефон: (032) 258  31 03, +380673413727 ; E-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua          

Голова оргкомітету конференції, зав. кафедри  ЖЗМК, докт. філол. н., професор         Олена Дмитрівна Кузнецова  

Кві
21
Сб
2018
III Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика»
Кві 21 all-day

 

Всеукраїнська асоціація психолінгвістів (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна),

Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ, Україна),

Кафедра прикладних соціальних наук Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)

інформують про свій намір організувати й провести науковий форум.

Під час роботи симпозіуму передбачається робота таких секцій:

1)               теорія та історія соціальних комунікацій;

2)  теорія та історія журналістики;

3)  теорія та історія видавничої справи та редагування;

4)               прикладні соціально-комунікаційні технології;

5)               документознавство та архівознавство;

6)               книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство;

7)               соціальна інформатика та комп’ютерні технології;

8)               медіаекологія й медіаосвіта;

9)       лінгвістика, соціолінгвістика й психолінгвістика.

 

Симпозіум відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, 1-й поверх, бібліотека.

Заявку на участь у симпозіумі й статтю слід надсилати на електронну адресу akholod@ukr.net

до 1 жовтня 2017 року  (форма заявки додається).

ФОРМА ЗАЯВКИ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Місце роботи, посада.
 3. Науковий ступінь, наукове звання.
 4. Тема доповіді.
 5. Назва секції.
 6. Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні.
 7. Контакти (телефон, електронна адреса).
 

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку, просимо здійснити оплату».

Умови оплати див. на сайті журналу – http://comteka.com.ua/оплата-за-публікацію/  

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Матеріали друкуються до симпозіуму в науковому реферованому журналі «Соціальні комунікації: теорія і практика» – http://comteka.com.ua/, який зареєстрований у Міжнародній системі ISSN (Париж, Франція) та наукометричних базах даних:

–         InfoBase Index: 2016 – 2,8

–         Academia.edu;

–         SelectedWork bepress;

–         International Scientific Indexing (ISI);

–         General Impact Factor;

–         Scientific Journal Impact Factor.

Вимоги для оформлення статей до наукового журналу «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» див. сайт журналу – http://comteka.com.ua/вимоги-до-оформлення-статей/

За додатковою інформацією звертатися: доцент ХОЛОД Ганна Ярославівна (моб. +38(068)124 02 99); e-mail: akholod@ukr.net