Науково-методична комісія з журналістики

Конференції

Бер
20
Вт
2018
Конференція студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України».
Бер 20 @ 08:49 – 09:49

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  79000, Україна, м. Львів, вул. Кн. Романа 3, 20-й корпус, кім. 108 телефон: (032) 258 – 31 – 03, +380673413727 E-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua

Шановні колеги!

          Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Національного     університету «Львівська політехніка» проводить       20 березня 2018 року у    м. Львові    Третю Всеукраїнську науково-практичну  конференцію студентів

та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток  України».                   

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Тематика конференції:

 • Політичні новини в українських та закордонних ЗМІ
 • Інтернет-ЗМІ та розбудова громадянського суспільства.
 • Преса, радіо  про розвиток демократії в Україні.
 • Телебачення і демократичні процеси в Україні.
 • Зарубіжні ЗМІ про розбудову демократії в Україні.
 • Піар і реклама в ЗМІ та процес демократичного розвитку держави.

Для видання матеріалів конференції просимо Вас до 20 лютого 2017 року надіслати заявку і виступ (до 6 стор., інтервал – 1,5, абзац – 1,25) в електронному форматі, в редакторі Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12) на електронну адресу gzmk_inpp@lp.edu.ua.  Для студентів вказати під своїм прізвищем:  прізвище, ініціали, наукову ступінь, звання наукового керівника.

Просимо також повідомити в заявці форму участі в конференції (очна/заочна).

      Адреса: 79000, м. Львів, вул. Кн. Романа 3, 20-й корпус, кім. 108, кафедра журналістики та засобів масової комунікації, оргкомітет конференції «ЗМІ та демократичний розвиток України» ,

телефон: (032) 258  31 03, +380673413727 ; E-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua          

Голова оргкомітету конференції, зав. кафедри  ЖЗМК, докт. філол. н., професор         Олена Дмитрівна Кузнецова  

Бер
30
Пт
2018
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи»
Бер 30 all-day

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Факультет філології й журналістики

імені Михайла Стельмаха

Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи», яка відбудеться 30 березня 2018 р. (заочна форма участі) на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Регіональні ЗМІ: історія, досвід, традиції, проблеми функціонування.

2. Сучасні аудіовізуальні регіональні ЗМІ: стан, зміни, перспективи.

3. Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації в регіонах.

4. Жанрова своєрідність та мовні аспекти друкованих періодичних видань та електронних медій.

5. Реклама в місцевій періодиці та телерадіоефірі.

6. Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи в регіонах.  

Мова конференції:  українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 30 березня 2018 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (3-7 сторінок) за адресою: pressvin@i.ua

Наукові статті плануємо опублікувати в електронному збірнику матеріалів конференції (формат PDF) після завершення її роботи через 14 днів й розмістити на офіційному сайті університету, а також розіслати разом із сертифікатами на вказану Вами в анкеті електронну адресу.

Форма участі ‒ заочна. Організаційний внесок – 50 грн. (включає верстку збірника, редагування текстів, програму конференції, сертифікат) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату оргвнеску прохання надсилати на електронну адресу: pressvin@i.ua  

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові  
Навчальний заклад  
Назва факультету  
Курс навчання  
Науковий керівник прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
E-mail, телефони  
Назва публікації (тези)  
Назва секції  
Упродовж 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, статей на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято». Якщо звіт на підтвердження Вам не надійде, відправте листа ще раз або зателефонуйте: 0679741752 (Гандзюк Віталій Олександрович, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю)

 

 

 

 

Вимоги до оформлення наукових статей

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2007. Текст наукової статті (3-7 сторінок формату А4) повинен бути грамотним.

Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, прописними літерами, кегль 14.

Над назвою напівжирним курсивом (вирівнювання по правому боку) – прізвище, ім’я автора, курс, спеціальність/напрям підготовки, навчальний заклад, місто. Під інформацією про автора та назвою статті варто розмістити анотацію курсивом (2-3 речення) та ключові слова (5-7 позицій).

Через відступ в один пробіл основний текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4].

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»).

Стаття має містити такі положення:

– постановку наукової проблеми та її значення;

– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

– мету і завдання розвідки;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

– висновки. Список використаних джерел необхідно подавати в кінці тексту за абеткою з дотриманням діючого стандарту.

Завершує статтю інформація про наукового керівника.

 Статтю, оформлену з порушенням вимог, не буде розглянуто.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Дяченко Марина

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика»

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

(м. Вінниця)

СТУДЕНТСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ ВІННИЧЧИНИ:

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті розкрито особливості студентських онлайнових видань Вінниччини як інтернет-ЗМІ, описано їхні навігаційні можливості, проаналізовано форми гіпертекстуальності, інтерактивності, мультимедійності цих видань. Досліджено їхнє жанрове наповнення, рубрикацію, дизайн, аудиторію. Ключові слова: інтернет-видання, типологія, аудиторія, рубрика, студентське ЗМІ.  

Текст тезових повідомлень

Список використаних джерел

1. Лукина М. СМИ в пространстве Интернета / М. Лукина, І. Фомичева. – М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

2. Маковій В. Студентські ЗМІ в Україні: стан і тенденції розвитку / В. Маковій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article =2295   Науковий керівник: Лешко У.О., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

***

Наша адреса: Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, факультет філології й журналістики імені М. Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, кабінет 336, м. Вінниця, 21100

Телефон для довідок: 0679741752

Дякуємо за співпрацю!

Кві
10
Вт
2018
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні»
Кві 10 all-day

Шановні студенти та молоді науковці!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні», яка відбудеться 10 квітня 2018 року в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця).

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти.

Робочі мови конференції – українська, російська.

За результатами роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

Матеріали приймаються до 30 березня 2018 року.    

Напрямки роботи конференції

У межах конференції планується робота за такими тематичними секціями:

1. Історія й традиції розвитку засобів масової комунікації в Україні.

2. Українські медіа в умовах інформаційної війни: трансформації та нові виклики.

3. Нові медіа України: актуальні проблеми, виклики та ризики.

4. Сучасні соціально-комунікаційні технології.  

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Побудовані тези доповіді мають бути за зразком:

 

Зразок оформлення тез доповіді:

 

Сергієнко С. С., аспірант

(наук. кер.: канд. філол. н., доцент О. К. Федченко)

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

 

   

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ

 

[Текст]

 

Список використаних джерел

 

   
 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, установа, місто – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, розміщення – у правому верхньому кутку;
 • назва тез – великими літерами, напівжирний шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, вирівнювання по центру;
 • тези – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1;
 • список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, інтервал 1.

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ. РИСУНКИ МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ.

5. Список літератури має бути оформлений за новими вимогами ДСТУ 8302:2015. Використані джерела нумеруються відповідно до абеткового порядку у списку літератури. Покликання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом, за зразком [2, с. 54], де 2 – номер джерела, 52 – цитована сторінка.

Увага! До тексту тез доповіді без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються за рекомендацією наукового керівника.

6. Остаточне право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.

7. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції.     Умови участі:  

Для участі у конференції необхідно одночасно надіслати:

 1. 1.          Заявку на участь у конференції за формою, що вказана в «Оформленні заявки на участь в конференції» у цифровому форматі (редактор: Microsoft Word; формат файлів – .doc).
 2. 2.          Варіант тез доповіді у цифровому форматі оформлених згідно «Вимог до оформлення тез» (редактор: Microsoft Word; формат файлів – .doc).
 3. 3.          Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 30 березня 2018 року на адресу електронної пошти: rudalina2007@gmail.com    

Розмір організаційного внеску становить 50 грн., та перераховується за такими банківськими реквізитами:  

Одержувач: Рудченко Аліна Сергіївна. (e-mail для зв’язку rudalina2007@gmail.com)

Банк одержувача: ПАТ «ПриватБанк».

Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5167 9856 6021 5815, оплата послуг за організацію конференції.  

Після проведення конференції, за умови відповідності тез «Вимогам до оформлення тез доповідей» та сплати організаційного внеску матеріали будуть опубліковані, учасникам буде надісланий збірник матеріалів конференції.

Організатор зобов’язується не підвищувати організаційний збір і не  вимагати будь-яких інших доплат.

Заявка на участь у конференції

(надсилається обов’язково!)

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Ступінь освіти, навчальний заклад або місце роботи, посада.

3. Науковий керівник – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання.

 1. 4.    Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції):
 • виступити з доповіддю;
 • бути слухачем;
 • тільки надрукувати тези.
 1. 5.    Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо).
6. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 7. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail. 8. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 9. Дата.  

Конференція відбудеться 10 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, кафедра журналістики.

Кві
21
Сб
2018
III Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика»
Кві 21 all-day

 

Всеукраїнська асоціація психолінгвістів (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна),

Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ, Україна),

Кафедра прикладних соціальних наук Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)

інформують про свій намір організувати й провести науковий форум.

Під час роботи симпозіуму передбачається робота таких секцій:

1)               теорія та історія соціальних комунікацій;

2)  теорія та історія журналістики;

3)  теорія та історія видавничої справи та редагування;

4)               прикладні соціально-комунікаційні технології;

5)               документознавство та архівознавство;

6)               книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство;

7)               соціальна інформатика та комп’ютерні технології;

8)               медіаекологія й медіаосвіта;

9)       лінгвістика, соціолінгвістика й психолінгвістика.

 

Симпозіум відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, 1-й поверх, бібліотека.

Заявку на участь у симпозіумі й статтю слід надсилати на електронну адресу akholod@ukr.net

до 1 жовтня 2017 року  (форма заявки додається).

ФОРМА ЗАЯВКИ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Місце роботи, посада.
 3. Науковий ступінь, наукове звання.
 4. Тема доповіді.
 5. Назва секції.
 6. Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні.
 7. Контакти (телефон, електронна адреса).
 

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку, просимо здійснити оплату».

Умови оплати див. на сайті журналу – http://comteka.com.ua/оплата-за-публікацію/  

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Матеріали друкуються до симпозіуму в науковому реферованому журналі «Соціальні комунікації: теорія і практика» – http://comteka.com.ua/, який зареєстрований у Міжнародній системі ISSN (Париж, Франція) та наукометричних базах даних:

–         InfoBase Index: 2016 – 2,8

–         Academia.edu;

–         SelectedWork bepress;

–         International Scientific Indexing (ISI);

–         General Impact Factor;

–         Scientific Journal Impact Factor.

Вимоги для оформлення статей до наукового журналу «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» див. сайт журналу – http://comteka.com.ua/вимоги-до-оформлення-статей/

За додатковою інформацією звертатися: доцент ХОЛОД Ганна Ярославівна (моб. +38(068)124 02 99); e-mail: akholod@ukr.net  

Жов
25
Чт
2018
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»
Жов 25 all-day

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 25 жовтня 2018 р. на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
 • Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
 • Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
 • Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
 • Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
 • Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
 • Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
 • Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
 • Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи
 

Мова конференції:  українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 10 жовтня 2018 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

Наукові статті плануємо БЕЗКОШТОВНО опублікувати в електронному збірнику матеріалів (формат PDF) конференції після завершення її роботи й розмістити на офіційному сайті університету, а також розіслати електронною поштою всім учасникам на вказану Вами в анкеті адресу.

Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників. Організаційний внесок – 150 грн. (включає витрати на канцтовари, редагування та верстку збірника, публікацію програмки конференції, сертифікат учасника) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату оргвнеску прохання надсилати на електронну адресу: pressvin@i.ua

Детальніша інформація