Затверджені теми докторських дисертаційних робіт

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Комунікативні стратегії влади у сучасному інформаційному просторі» доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю А.І.Башук

«Театральна публіцистика незалежної України (1991-2015 рр.) як універсальний тип художньої соціальної комунікації: проблематика, жанрові модифікації, комунікативно-естетична модель (на матеріалі періодичних друкованих видань)» докторант кафедри соціальних комунікацій В.Л.Галацька.

(Протокол №5 від 17 грудня 2013 р.)

1. Чернявська Людмила Віталіївна: “Комунікаційний вимір соціального простору: мас-медійний дискурс”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий консультант: проф. Різун В.В.

2. Чекалюк Вероніка Василівна: “Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі: реалії, еволюція, прогнози.”

Кафедра: реклами та зв’язків з громадськісткю

Науковий консультант: проф. Іванов В.Ф. (Протокол №4 від від 29 квітня 2015 р.) 1. Черемних Інна Володимирівна: ”Телевізійний менеджмент в системі інтеграційних процесів та інноваційних медіавикликів” Кафедра:  телебачення і радіомовлення Науковий консультант: проф. Гоян О.Я.