Науково-методична комісія з журналістики

Затверджені теми кандидатських дисертаційних робіт

«Українська книга нон-фікшн: дискурсивні детермінанти і видавничі концепції (на прикладі біографічних видань 1991–2017 рр.)»

аспірантка кафедри видавничої справи та редагування А.А. Зелінська.  

«Діяльність українського іномовника «Радіо Київ» під час Холодної війни» (1950-1991)»

аспірантка  кафедри соціальних комунікацій О.А.Журавльова.  

«Соціокомунікаційні чинники функціонування сучасних трендів видавничої галузі»

аспірантка кафедри видавничої справи та редагування О.О.Поціпух  

«Конструювання концепту «журналістики співучасті» як основного сугестивного механізму соціальної журналістики»

аспірантка кафедри реклами та зв’язків із громадськістю К.О. Соколова.  

«Створення медіа продукту в умовах знання-центричної економіки»

аспірантка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю В.Д. Товстенко.  

«Інформаційний складник в комунікаційному процесі національних друкованих ЗМІ»

аспірантка кафедри періодичної преси О.Д.Хіренко.  

«Студентське телерадіомовлення України: становлення і перспективи»

аспірантка кафедри телебачення та радіомовлення Г.І.Ренська.  

«Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика»

асистент кафедри мови та стилістики В. М. Швець.  

Дубняк Катерина Андріївна: “Концепт «інформація» в системі соціальних комунікацій”

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: проф. Бойко А.А.

Захарс Тетяна Арнольдівна: “Іміджеві характеристики ведучого інформаційно-розважальних телевізійнихпрограм України”.

Кафедра: кіно- та телемистецтва

Науковий керівник: Гоян .В., д.соц.ком., доц

Лісовський Юрій Іванович: “Визначення передумов та формоутворювальних тенденцій інституціалізації соціальних комунікацій в діяльності органів державного управління”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: проф. Порфімович О.Л.

Михайлова Оксана Павлівна: “Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: проф. Бойко А.А.

Смирнова Марія Валеріївна: “Засоби стигматизації в сучасних українських медіа”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: доц. Чекмишев О.В.

Доброва (Тарасенко) Сніжана Олександрівна: “Трансформація телевізійного контенту в інтернеті”.

Кафедра: телебачення та радіомовлення

Науковий керівник: доц. Сащук Г.М.

Юшко Вікторія Володиівна: “Використання емотивних елементів у телевізійних програмах як засобу впливу на аудиторію”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: доц. Чекмишев О.В.

Кафедра: періодичної преси

Науковий керівник: проф. Приступенко Т.О.

Покляцька Катерина Анатоліївна: “Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації”.

Кафедра: періодичної преси

Науковий керівник: проф. Сидоренко Н.М.

Янішевська Олена Василівна: “Принципи функціонування регіональних інтернет-ЗМІ в інформаційному просторі України”.

Кафедра: електронних видань та медіадизайну

Науковий керівник: доц. Городенко Л.М.

Вежель Роман Юрійович: ”Особливості комунікаційного управління і брендом”.

Кафедра: реклами та зв’язків з громадськісткю

Науковий керівник: доц. Шабліовський В.Є.

Дроздик Лілія Анатоліївна: “Політичні комунікації у системі прийняття електоральних рішень: аналіз концепцій і технологій”.

Кафедра: реклами та зв’язків з громадськісткю

Науковий керівник: доц. Грицюта Н.М.

Ромах Оксана Володиівна: “Технології формування почуття страху в соціальних комунікаціях”.

Кафедра: соціальних комунікацій

Науковий керівник: доц. Корнєєв В.М.

Стащук Інна Павлівна: “Комерційна реклама на українському телебаченні в аксіологічному вимірі”.

Кафедра: реклами та зв’язків з громадськісткю

Науковий керівник: доц. Владиов В.М.

Сухаревська Ганна Володиівна: “PR-технології у просуванні лакшері брендів”.

Кафедра: реклами та зв’язків з громадськісткю

Науковий керівник: проф. Іванов В.Ф.