11 квітня в Інституті журналістики відбудась Всеукраїнська конференція

Учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні дослідження українських наукових шкіл галузі соціальних комунікацій”  стали:

Організаційний комітет:

Володимир Різун – голова, Віталій Корнєєв – заступник голови, Тетяна Скотникова – секретар, Максим Хилько, Ганна Сухаревська, Лілія Золотоноша, Катерина Наталенко

Різун В. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Київський національний торговельно-економічний університет

Презентація: 9,2 Мб PowerPoint Ромат Є. В. – доктор наук із державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами, Голік О. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій доцент кафедри маркетингу та реклами «Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку»

 Інститут журналістики Київського міжнародного університету

Презентація: 13 хв. 31 сек. (MP4) Холод О. М. – доктор філологічних наук, професор, кафедра соціальних комунікацій «Соціальні комунікації: синергетичний підхід до аналізу трансформованої свідомості» Зикун Н. І. – кандидат філологічних наук, професор, кафедра теорії та історії журналістики «Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ століття» Досенко А. К. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра соціальних комунікацій «Соціальна реклама: перспективи розвитку в Україні» Колісник О. М. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра теорії та історії журналістики «Слоган як структурний елемент вхідної сторінки інтернет-видань (на прикладі онлайнових часописів США)» Тур’ян О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, кафедра теорії та історії журналістики «Інтернет як комунікативний простір информаційного суспільства» Камінська А. А. – викладач, кафедра соціальних комунікацій «Праймінг як засіб маніпулювання масовою свідомістю на телебаченні» Дзенник С. В. – аспірантка, кафедра теорії та історії журналістики «Інструменти маркетингових комунікацій в іміджмейкінгу» Дурян А. М. – викладач, кафедра теорії та історії журналістики «Офіційно-діловий стиль як засіб ділової комунікації» Валевська А. В. – аспірантка, кафедра теорії та історії журналістики «Інмутація як елемент метамоделі маніпуляції суспільством» Ковальчук В. М. – студент, кафедра теорії та історії журналістики «Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу «Український тиждень»)» Кравченко Н. О. – студент, кафедра соціальних комунікацій «Соціальні медіа як інструмент формування галузевої епістеми» Клінкова Т. О. – студент, кафедра соціальних комунікацій «Інмутація системи цінностей користувачів соціальних мереж (на прикладі «ВКонтакті»)» Ходорчук О. В. – студент, кафедра соціальних комунікацій «Специфіка висвітлення політичного рейдерства в українських інтернет-медіа» Шумило К. С. – студент, кафедра соціальних комунікацій «Популяризація російської мови на телеканалах та пресі в Україні» Галацька В. Л. – кандидат філологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України»

Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (Запоріжжя)

Виженко Ю. Ю. – викладач, кафедра журналістики і соціальних комунікацій «Українська революційно-демократична партія та її пресові органи в пошуку концепції державотворення» Кобинець А. – канд. філол. наук, доцент, головний редактор газети «Запорізька правда» «Економічні аспекти діяльності сучасної газети як медіа підприємства»

 Бердянський державний педагогічний університет

Презентація: 10 Мб PowerPoint. Мельнікова Ю.О. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій «Становлення й розвиток бердянської школи журналістики»

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Гвоздєв В. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики «Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Презентація: 13 хв. (MP4) Василик Л. Є. – доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики «Крос-медіа як тренд сучасної журналістики» Попович Ю. О. – асистент, кафедра журналістики «Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х роках ХХ століття» Шутяк Л. М. – аспірант, кафедра журналістики «Авторська колонка як зразок «нового журналізму» (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua)» Гринівський Т. С. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра журналістики «Стандарт оформлення книг: українські та європейські норми»

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Презентація: 15 хв. (mpg) Хавкіна Л. М. – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики «Сучасна доба крізь призму реклами» Бурдіна Е. О. – викладач, начальник навчальної телестудії, аспірант кафедри журналістики «Інформаційно-публіцистичні проекти українського телебачення: стильові тенденції» Блажеєвська Ю. М. – аспірант кафедри журналістики «Національний характер, ментальність, менталітет: проблеми тлумачення» Сазонова Ю. О. – аспірант кафедри журналістики «Київська спортивна преса 1920–30-х рр. в історії української журналістики»

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Презентація: 13 хв. (МР4) Галич В. М. – доктор філологічних наук, професор, кафедра журналістики «Концепт „небо” у публіцистичній та мемуарній творчості Олеся Гончара в параметрах соціальної комунікації» Корчагіна О. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач, кафедра видавничої справи, редагування, реклами і зв’язків з громадськістю «Інформаційний простір Ворошилоградщини 1938-1941 рр. – конвергенція пропаганди та реклами» Антонова О. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра журналістики «Оригінальні жанрові форми інтерв’юв письменницькій публіцистиці» Дроздова А. В. – асистент, кафедра журналістики «Авторське редагування: етика вдповідальності та феномен універсальної прагматики» Косинська Ю. В. – аспірант, кафедра журналістики «Переклад як об’єкт авторського і професійного редагування» Соломін Є. О. – аспірант, кафедра журналістики «Місце новин у регіональному телевізійному контексті» Носко А. М. – викладач, Бердянський державний педагогічний університет «Механізми процесу авторського редагування»

Запорізький національний університет

Презентація: 85 Мб VLC media file (.avi) Манакін В. М. – доктор філологічних наук, професор, декан факультету журналістики, завкафедрою видавничої справи та редагування «Міжкультурні стилі комунікації» Семенець О. О. – доктор філологічних наук, професор, кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю «Системний аналіз дискурсивних практик у професійній підготовці фахівців із соціальних комунікацій» Мірошниченко П. В. – кандидат .філологічних наук, доцент, кафедра журналістики «Звуковий образ радіомовлення як медіаефект» Чабаненко М. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра журналістики «Місце і роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань» Костюк В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра журналістики «Навчальна і позааудиторна робота на факультеті журналістики: специфіка, організація» Чернявська Л. В. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю «Соціопросторві параметри масових комунікацій» Тяпкіна Н. І. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра видавничої справи «Інформативність журналістських текстів» Захарс Т. – викладач, провідний редактор телестудії “Юніверс-ТБ” «Іміджеві характеристики телевізійної програми (на прикладі українського телебачення)» Пирогова К. М. – кандидат філологічних наук, старший викладач, кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю «Різновектроність інформаційних випусків на ЗОДТРК «Запоріжжя» Бондаренко І. С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю «Проблема журналістської етики у контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Презентація: 15 хв. (МР4). Присяжний М. П. – кандидат фiлологiчних наук, доцент, доктор суспiльно-економiчних наук, професор Українського вiльного унiверситету (Мюнхен), декан факультету журналістики, завідувач кафедри теорії і практики журналістики «Теорія і практика журналістики: імперативи доби» Кость С. А. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української преси «Історія української преси: сучасний зміст» Лизанчук В. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення «Засади формування національного інформаційного простору в Україні» Сербенська О. А. – доктор філологічних наук, професор, кафедра радіомовлення і телебачення «Мовні проблеми в медіапросторі України» Крупський І. В. – доктор історичних наук, професор, кафедра радіомовлення і телебачення «Особливості функціонування української преси  періоду Директорії» Лось Й. Д. – кандидат історичних наук, доктор політичних наук (УВУ), професор, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації «Перспективи світоглядної публіцистики» Житарюк М. Г. – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, кафедра зарубіжної преси та інформації «Пріоритети сучасної української журналістики в контексті реалізації державної інформаційної політики» Яцимірська М. Г. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри мови ЗМІ «Мова ЗМІ як об’єкт наукових досліджень» Потятиник Б. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри нових медій «Критика нових медій як науковий напрям» Тихолоз Б. С. – Кандидат філологічних наук, доцент, с. н. с., заступник декана факультету журналістики «Іван Франко – теоретик і практик соціальної комунікації» Габор Н. Б. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра нових медій «Сучасна журналістикознавча термінологія в українському науковому дискурсі»

 Ужгородський національний університет

Презентація «15 років за 15 хвилин»: KMP MPEG Movie File, 525 Mb Бідзіля Ю. М. – кандидат філологічних наук, професор, декан філологічного факультету, завідувач кафедри журналістики «П’ятнадцять років в інформаційному вирі» Шаповалова Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, Шебештян Я. М. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики. «Штрихи до портрета кафедри журналістики УжНУ, або дещо про науково-методичну діяльність» Шумицька Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики «Щоб «Медіаперспективи» ставали ближчими» Тарасюк В. Ю. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики «Погляд в історію “Погляду” (про студентський університетський часопис)» Путрашик В. І. – старший викладач, кафедра журналістики «У медіа освіту – і віртуальними дверима»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Презентація: 15 хв. (МР4). Демченко В. Д. – доктор філологічних наук, професор, декан факультету систем та засобів масової комунікації «Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики (концептуальні та методологічні засади)» Демченко С. В. – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації «Постмодерністська парадигма у розвитку масової комунікації» Бутиріна М. В. – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю «Креолізований рекламний текст як семіотичний феномен» Лобойко Т. В. – аспірант «Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних ориєтирів сучасної  української молоді» Федорова О. Л. – здобувачка, кафедра масової та міжнародної комунікації «До питання про формування нової медіасистеми: медіакомпонент сучасних соціальних мереж»

Сумський державний університет

Презентація: 14 хвилин MPEG2 Ткаченко О. Г. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та філології «Українське слово» та «Сумщина» про засади державної мовної політики Садовнікова О. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра журналістики та філології «Національно маркована лексика в сучасному рекламному зверненні» Сушкова О. М. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики та філології «Європейський вибір України крізь призму місцевих комунальних ЗМІ Сумщини» Яненко Я. В. – кандидат соціологічних наук, старший викладач, кафедра журналістики та філології «Комунікативний аспект дизайну друкованих видань» Жиленко І. Р. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики та філології «Свобода преси і цензура на сторінках регіональної преси початку ХХ ст.» Кузнєцова Т. В. – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, кафедра журналістики та філології «Сучасні тенденції візуалізації соціальних комунікацій» Павленко А. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач, кафедра журналістики та філології «Сучасні особливості футбольного іміджу України» Гаврилюк І. Л. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра журналістики та філології «FM-діапазон Сумщини: особливості розвитку»

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Презентація: 15хв. media file (.avi). Іванов В. Ф. доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю «Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст» Шумарова Н. П.доктор філологічних наук, завідувач кафедри мови та стилістики «Мова ЗМК як об’єкт соціолінгвістики» Горевалов С. І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри кіно-телемистецтв, Зикун Н. І. – кандидат філологічних наук, професор, кафедра теорії та історії журналістики Інституту журналістики Київського міжнародного університету «Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євро інтеграційний процесГороденко Л. М. – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра електронних видань і медіадизайну «Функціональне навантаження мережевої комунікації» Чічановський А. А. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну «Журналістика як політична діяльність» Серажим К. С. – доктор філологічних наук, професор, кафедра видавничої справи та редагування «Структурно-значеннєва специфіка образу в публіцистичному тексті» Пономарів О. Д. – доктор філологічних наук, професор, кафедра мови та стилістики «Новітні «відкриття» радіопрограми «Слово» Мамалига А. І. – доктор філологічних наук, професор, кафедра мови та стилістики «Комунікаційні параметри синтаксичної деривації в тексті» Гоян В. В.доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра кіно- і телемистецтва «Телебачення та інтернет: у пошуках діалогу» Корнєєв В. М. – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи «Критерії ефективності методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій» Теремко В. І. – кандидат філософських наук, завідувач кафедри видавничої справи і редагування «Комунікаційний потенціал видавництва» Грицюта Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Систематика етики реклами як естимаційна модель» Цимбаленко Є. С. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Трансформація видів журналістики: онлайнова журналістика» Горська К. О. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра електронних видань і медіадизайну «Правові аспекти поширення медіаконтенту в інтернеті» Крайнікова Т. С. – кандидат філологічних наук, докторант «Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів» Носова Б. М. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, кафедра соціальних комунікацій «Світова літературна журналістика в системі соціальних комунікацій» Данильчук Д. В. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра мови та стилістики «Урбаноніми як компонент системи соціальних комунікацій» Сербін С. М. – кандидат економічних наук, доцент, кафедра телебачення і радіомовлення «Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями» Бабак М.П. – кандидат філологічних наук, асистент, кафедра реклами та зв’язків з громадськістю «Кінематограф як засіб політичної PR-комунікації: контент, вплив, можливості пропаганди» Шевченко В. Е. – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра електронних видань і медіадизайну «Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа» Захарченко А. П. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра електронних видань та медіа дизайну «Зовнішні зв’язки систем інформаційних потоків у мережі Інтернет» Женченко М. І. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра видавничої справи та редагування «Видавнича справа цифрового суспільства як синергетична система» Прихода Я. В. – кандидат філолологічних наук, доцент, кафедра видавничої справи та редагування «Концептуальне поле досліджень сучасної видавничої справи» Онкович А. Д. – кандидат педагогічних наук, асистент, кафедра видавничої справи та редагування «Фрактальна природа книги» Скотникова Т. В. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник «Методологія і методи наукової роботи» Нагорняк М. В.кандидат філологічних наук, доцент, кафедра телебачення і радіомовлення «Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо» Зубарєва М. А. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Сучасні методи просування туристичних послуг на медіа ринку» Шальман Т.М. – кандидат філолологічних наук, доцент, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні» Давидченко Т. С. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю «Вплив рекламного повідомлення на дитину (на матеріалі рекламних звернень провідних українських телеканалів)» Зоря Г. С. – аспірант, кафедра мови та стилістики «Функціонування професійних сленгізмів журналістики в  публіцистичних та художніх текстах» Нетреба М. М. – асистент, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Стан та тенденції розвитку освіти в галузі public relations у вищих навчальних закладах Європи» Черемних І. В. – асистент, кафедра телебачення і радіомовлення «Сугестивні технології рекламного впливу» Іщук Н. М. – асистент, кафедра електронних видань і медіадизайну, «Демасифікація інформаційно-комунікаційної системи в контексті глобалізації ЗМІ» Салига П. Г. – асистент, кафедра електронних видань і медіадизайну «Передумови виникнення мережевих електронних журналів (езинів)» Швець В. М. –асистент, кафедра мови та стилістики «Мовна палітра ЗМІ болгарської національної меншини в Україні: романтичний та прагматичний підходи» Бикова О. М.аспірантка, кафедра мови та стилістики «Система часових і просторових елементів у композиції сучасних пресових репортажів» Сидоренко Н. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики «Історія української журналістики: пошуки й проблеми» Остапенко Н.Ф. – кандидат філолологічних наук, доцент, кафедра історії журналістики «Історія факультету журналістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка в іменах (з досвіду створення нарисово-довідкових видань)» Страченко Т. В. – кандидат філолологічних наук, доцент, кафедра історії журналістики «Християнські домінанти у контенті журналу “Путь пилигрима”» Волобуєва А. М. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра історії журналістики «Жанрові тенденції в київській пресі 20-х рр. ХХ ст.» Желіховська Н. С. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, кафедра історії журналістики «Роль і місце української публіцистики у сучасному медіапросторі. Естетико-функціональний підхід до вивчення публіцистичних творів» Михайлюта В.П. – кандидат філолологічних наук, доцент, кафедра історії журналістики «Концепція масовокомунікаційних процесів у медіафілософії Бориса Потятиника» Хилько М. М. – кандидат філософських наук, науковий співробітник «Опис продукції українських книговидавництв: загальні характеристики, актуальні проблеми, перспективи» Глушкова Т.В.кандидат наук із соціальних комунікацій, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю «Моделювання соціальних цінностей цільової аудиторії рекламного повідомлення» Сухомлин О. Ю. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, кафедра історії журналістики «Медіакультура та її складові» Герасимчук Н. Г. – асистент, кафедра історії журналістики «Еволюція жанру фейлетону на шпальтах київської преси другої половини ХІХ ст.» Горбик Р. В. – аспірант, кафедра історії журналістики «Українська та німецька ілюстрована періодика наприкінці 20-х рр. ХХ ст.: морфологія, соціальні практики, функціональна типологія» Монич Л. М. – аспірант, кафедра історії журналістики «Особливості літературно-художніх журналів як об’єктів соціально-комунікаційних досліджень. Специфіка вивчення їхнього контенту» Михайлюта О. О. – аспірант, кафедра історії журналістики «Жанри повідомлень розважального компоненту інформаційно-аналітичних тижневиків» Сухаревська Г. В. – молодший науковий співробітник «Основи сторітейлінгу у створенні лакшері брендів» Кулініч О. О.кандидат філологічних наук, доцент, кафедра видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Міфи і PR-технологіїв сучасному суспільстві: специфіка співіснування» Перехейда В. В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології «Гід як професійний комунікант» Стародуб С. А. – старший викладач, кафедра журналістики Київського славістичного університету «Глобалізація як простір для формування нового суспільства»