Порядок подання навчально-методичних видань на розгляд Вченої ради Інституту журналістики

Порядок подання навчально-методичних видань на розгляд Вченої ради Інституту журналістики
 1. Вчена рада Інституту журналістики рекомендує до видання з грифом Міністерства освіти і науки України навчально-методичні видання, перелічені в наказі № 588 від 27. 06.2008 р.
 2. Інші види навчально-методичної літератури видаються за рекомендацією вченої ради ІЖ.
 3. Для отримання рекомендації ВР викладач має подати до науково-методичної ради Інституту журналістики (Н. М. Шумарова – голова, В. Е. Шевченко – вчений секретар):
3.1.   Заяву з проханням про розгляд видання; 3.2.   Роздрукований текст навчально-методичного видання; 3.3.   Витяг з протоколу засідання кафедри; 3.4.   Рекомендацію відповідальної особи кафедри (0,5 сторінки); 3.5.   Затверджену навчальну робочу програму; 3.6.   Науково-методичну карту навчального посібника; 3.7.   Ксерокопію навчального плану. Термін розгляду навчально-методичних видань науково-методичною радою – 1 місяць. Науково-методична рада Інституту журналістики має право додатково залучати фахівців для рецензування навчальної літератури. У разі відповідності навчального видання вимогам МОН України науково-методична рада  Інституту журналістики вносить пропозицію до Вченої ради Інституту журналістики рекомендувати видання до друку.
 1. Науково-методична картка навчального посібника (підручника) повинна відповідати таким вимогам: містити повне і чітке обґрунтування доцільності видання посібника, обґрунтування типу навчального посібника, перелік умінь та навичок, на формування яких спрямовано посібник , термінологічну карту дисципліни, статистичні дані про з
 2. Документи разом із протоколом засідання науково-методичної ради подаються вченому секретареві ВР ІЖ не пізніше ніж за 10 днів до засідання. Науково-методична карта дисципліни подається у кількості, достатній для розгляду членами Вченої ради Інституту журналістики (25 примірників).
 3. На основі розгляду матеріалів у ВР ІЖ виноситься рішення про рекомендацію навчальної літератури до видання, або клопотання перед ректором університету звернутися до міністра освіти і науки України з проханням розглянути доцільність видання навчальної літератури з грифом МОНУ.
За наказом МОН № 588 від 27.06.2008 з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН № 11 від 10.01.2009 р. існує 2 види грифів: «Затверджено Міністерством освіти і науки України» – надають за результатами експертизи підручникам з базових предметів, курсів, дисциплін, які попередньо були видані як навчальні посібники і отримали схвальні відгуки фахівців (пройшли апробацію навчальної літератури, що затверджується МОН, і за її результатами визнані як усталені для використання у навчально-виховному процесі). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається навчальній і навчально-методичній літературі:
 • новоствореним підручникам;
 • навчальним посібникам, які підлягають апробації;
 • навчально-наочним посібникам;
 • навчально-методичним посібникам;
 • хрестоматіям;
 • словникам, енциклопедіям і довідникам.
Рішення про надання грифів “Затверджено” і “Рекомендовано” ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Для отримання грифу МОН викладач має додатково подати до науково-методичної ради:
 • 3 зовнішні рецензії.
 • обґрунтування доцільності видання (місце в навчальному процесі, кількість годин, мета, актуальність, перелічити існуючі навчально-методичні розробки за останні 5 років з позначенням кількості сторінок)
У МОН України (просп. Перемоги 10, каб. 2) після затвердження ВР ІЖ подаються:
 • супровідний лист на ім’я міністра тієї установи, чиї співробітники створили підручник (посібник);
 • довідку про авторів;
 • витяг із засідання Вченої ради щодо необхідності публікації;
 • три зовнішні рецензії, підписані, з печатками тих установ, де працюють рецензенти;
 • відповіді на зауваження рецензентів (якщо у рецензентів були зауваження);
 • обґрунтування видання твору за підписом авторів із зазначенням необхідності та новизни їхнього твору порівняно з тими аналогами, які видані за останні 3 роки з цієї тематики;
 • робочу програму (затверджену, підписану, з печаткою) дисципліни, для якої видається твір;
 • навчальний план (таблиця), затверджений і підписаний;
МОН передає справу до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (ІІТЗО), пише  лист до НМК з журналістики (супровідний лист від ІІТЗО). НМК виносить рішення (витяг з протоколу засідання НМК) і передає документи в ІІТЗО (супровідний лист від НМК на ім’я заст. директора ІІТЗО К. М. Левківського) Документація передається на Сагайдачного, 37 в ІІТЗО для перевірки і підготовки подання за підписом міністра.

Визначення навчально-методичних видань і вимоги до них + Науково-методична картка навчального посібника (підручника)