Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112

Наказ МОНмолодьспорт № 365 від 21.03.13 року

НАКАЗ

№ 365 від 21 березня 2013 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р. за № 463/22995

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, та з метою удосконалення вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня, наказую: 1. Унести зміну до абзацу третього пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1851/22163 (із змінами), доповнивши після слова “доктора” словами “і кандидата”. 2. Затвердити Зміни до Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1852/22164, що додаються. 3. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 4. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) в установленому порядку зробити відмутку у справах архіву. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є.М. Суліму. 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України 21 березня 2013 року № 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р. за № 463/22995

Зміни до Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

1. У заголовку цих Вимог після слова “доктора” доповнити словами “і кандидата”. 2. Доповнити ці Вимоги абзацами такого змісту: “Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна: бути надрукованою без співавторів; містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій; мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів; містити відомості про рецензентів – фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук; відповідати положенням, передбаченим абзацами шостим – двадцять другим цих Вимог.”. Директор Департаменту атестації кадрів       В. Бондаренко