Науково-методична комісія з журналістики

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи»

When:
30.03.2018 all-day
2018-03-30T00:00:00+03:00
2018-03-31T00:00:00+03:00

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Факультет філології й журналістики

імені Михайла Стельмаха

Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи», яка відбудеться 30 березня 2018 р. (заочна форма участі) на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Регіональні ЗМІ: історія, досвід, традиції, проблеми функціонування.

2. Сучасні аудіовізуальні регіональні ЗМІ: стан, зміни, перспективи.

3. Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації в регіонах.

4. Жанрова своєрідність та мовні аспекти друкованих періодичних видань та електронних медій.

5. Реклама в місцевій періодиці та телерадіоефірі.

6. Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи в регіонах.  

Мова конференції:  українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 30 березня 2018 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (3-7 сторінок) за адресою: pressvin@i.ua

Наукові статті плануємо опублікувати в електронному збірнику матеріалів конференції (формат PDF) після завершення її роботи через 14 днів й розмістити на офіційному сайті університету, а також розіслати разом із сертифікатами на вказану Вами в анкеті електронну адресу.

Форма участі ‒ заочна. Організаційний внесок – 50 грн. (включає верстку збірника, редагування текстів, програму конференції, сертифікат) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату оргвнеску прохання надсилати на електронну адресу: pressvin@i.ua  

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові  
Навчальний заклад  
Назва факультету  
Курс навчання  
Науковий керівник прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
E-mail, телефони  
Назва публікації (тези)  
Назва секції  
Упродовж 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, статей на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято». Якщо звіт на підтвердження Вам не надійде, відправте листа ще раз або зателефонуйте: 0679741752 (Гандзюк Віталій Олександрович, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю)

 

 

 

 

Вимоги до оформлення наукових статей

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2007. Текст наукової статті (3-7 сторінок формату А4) повинен бути грамотним.

Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, прописними літерами, кегль 14.

Над назвою напівжирним курсивом (вирівнювання по правому боку) – прізвище, ім’я автора, курс, спеціальність/напрям підготовки, навчальний заклад, місто. Під інформацією про автора та назвою статті варто розмістити анотацію курсивом (2-3 речення) та ключові слова (5-7 позицій).

Через відступ в один пробіл основний текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4].

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»).

Стаття має містити такі положення:

– постановку наукової проблеми та її значення;

– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

– мету і завдання розвідки;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

– висновки. Список використаних джерел необхідно подавати в кінці тексту за абеткою з дотриманням діючого стандарту.

Завершує статтю інформація про наукового керівника.

 Статтю, оформлену з порушенням вимог, не буде розглянуто.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Дяченко Марина

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика»

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

(м. Вінниця)

СТУДЕНТСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ ВІННИЧЧИНИ:

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті розкрито особливості студентських онлайнових видань Вінниччини як інтернет-ЗМІ, описано їхні навігаційні можливості, проаналізовано форми гіпертекстуальності, інтерактивності, мультимедійності цих видань. Досліджено їхнє жанрове наповнення, рубрикацію, дизайн, аудиторію. Ключові слова: інтернет-видання, типологія, аудиторія, рубрика, студентське ЗМІ.  

Текст тезових повідомлень

Список використаних джерел

1. Лукина М. СМИ в пространстве Интернета / М. Лукина, І. Фомичева. – М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

2. Маковій В. Студентські ЗМІ в Україні: стан і тенденції розвитку / В. Маковій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article =2295   Науковий керівник: Лешко У.О., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

***

Наша адреса: Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, факультет філології й журналістики імені М. Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, кабінет 336, м. Вінниця, 21100

Телефон для довідок: 0679741752

Дякуємо за співпрацю!