Науково-методична комісія з журналістики

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, медіа служіння і медіаосвіта»

When:
18.10.2017 all-day
2017-10-18T00:00:00+03:00
2017-10-19T00:00:00+03:00
Where:
Адміністративний корпус
вулиця Інститутська, 14, Буча, Київська область, Україна
08292

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

міжнародна науково-практична конференція

«Журналістика, медіа служіння і медіаосвіта»

18 жовтня 2017 р.

Буча

 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, журналісти, спеціалісти з медіакомунікацій.

Питання для обговорення:

Християнські журналісти та викладачі в умовах трансформації мас-медіа

• Виклики сучасної журналістики і позиція християнських журналістів і викладачів журналістики.

• Типологія християнських медіа та основні характеристики на прикладі мережі Hopechannel.  

Кафедра медійних комунікацій (журналістики) в християнському ВНЗ

• Освітні програми в християнських університетах: медіаслуження, медіаосвіта, журналістика.

• Особливості освітніх програм для підготовки журналістів та фахівців з медіакомунікацій в християнському ВНЗ.

  • Проблеми спеціалізації і компетенцій в підготовці студентів-журналістів.

• Взаємодія кафедри медійних комунікацій з місцевою громадою та місцевими медіа.  

Співпраця національних структур мережі Hopechannel з кафедрами медійних комунікацій і журналістики

• Місія і аудиторія національних телеканалів і радіостанцій Hopechannel і інших християнських медіа.

• Висвітлення соціальної та релігійно-духовної проблематики на Hopechannel і в інших християнських медіа.

• Hopechannel як ринок праці: вимоги до журналістів і кадрова політика.

• Співпраця студентів і викладачів з телеканалами всесвітньої мережі Hopechannel і іншими християнськими виданнями: кращий досвід.  

Перспективи міжнародного співробітництва кафедр медійних комунікацій і журналістики і християнських медіа

• Можливі теми і організація міжнародних наукових досліджень.

• Мобільність студентів і викладачів.

• Спільні курси.

• Міжнародні проекти кафедр і редакцій ЗМІ.  

Для участі в конференції  необхідно до 30 червня  2017 р. надіслати до Оргкомітету:

1.       Заявку (Додаток 1);

2.       Матеріали доповіді в електронному вигляді на електронну адресу чи флеш-носії;

3.       Квитанцію про оплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

 

Для внесення доповіді до програми конференції необхідно до 30 червня  2017 р. надіслати тези, які будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Вартість проживання учасники сплачують самостійно: 55 грн. за добу + 30 грн. постіль. Просимо потурбуватись за зворотній від’їзд заздалегідь.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

До друку приймаються тези, доповіді обсягом до 3 сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0, 7.0, ’97, 2000 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Arial, розмір 13. Міжрядковий інтервал – 1,15. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм.

Назва тез – великими літерами. Через 1 інтервали – прізвище, ініціали, місце навчання (роботи) автора. Наступний рядок – прізвище, ініціали наукового керівника.

Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках [3, с. 87] із зазначенням їх порядкового номера.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Приклад оформлення тез

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ УКРАЇНИ

Балаклицький М. А., Харківський національний університет ім. Каразіна

Текст тез…..

 

Організаційний внесок (електронний збірник) складає 60 грн.  (Для докторів наук участь – безоплатна). Ті, хто бажають отримати друкований варіант збірника матеріалів, мають сплатити додатково 50 грн.

Матеріали конференції будуть видані окремим збірником, електронна версія якого буде надіслана всім учасникам (протягом 5 робочих днів після проведення конференції) та розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Інституту (розділ Наукова діяльність).

Реквізити для оплати: ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», ЄДРПОУ: 30366752; Р/р: 26006053136200, Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 321842. Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище учасника).  

Авторам також є можливість подати статті для публікації в міжнародному науковому збірнику «НАУКОВІ СТУДІЇ-ХХІ».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття подається в редколегію в електронній формі. Обсяг публікації від 8 до 12 сторінок формату А4 (в електронному варіанті). Тексти статей набирають у редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, розмір 14, міжрядковий інтервал — 1,15; тексти, таблиці, малюнки, фото та інші матеріали оформляються у Microsoft Word. Мови публікацій — українська, російська, англійська, німецька.

Оформлення статті починається:

• зверху зліва — індекс УДК;

• через інтервал по центру – назва статті прописними літерами, напівжирним 16 шрифтом;

• через інтервал по центру — прізвище, ініціали автора, країна, місто напівжирним 14 шрифтом.

Анотація (до 5 рядків, двома мовами: українська (російська), англійська) – вирівнювання по ширині, шрифт 13, курсив, міжрядковий інтервал — 1.

Ключові слова – вирівнювання по ширині, шрифт 13, напівжирний курсив, міжрядковий інтервал — 1.

Стаття має включати такі розділи (по тексту розділи виділяються напівжирним шрифтом):

  • постановка проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (з виділенням) невирішених раніше частин загальної проблеми;
  • цілі статті (варто зазначати наукову новизну дослідження);
  • викладення основного матеріалу;
  • висновки (із зазначенням перспективи використання результатів дослідження).

Обсяг статті від 8 до 12 сторінок.

Супроводжувальні матеріали:

1. Рецензія доктора або кандидата наук за фахом.

2. Відомості про авторів (оформлюється окремим файлом в електронному вигляді).

Статті, які не відповідають вищезазначеним умовам, до публікації не приймаються!  

 

Адреса:

Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 14, 08292

Контактний телефон: (+38093) 895-85-48 Надія Хлєбнікова

(+38063) 888-25-17 Світлана Рибак

Электрона адреса: journalist@ugi.edu.ua