Про НМК

Науково-методична комісія з журналістики та інформації Міністерства освіти та науки України була створена в 1953 році, в 2000 – її очолив Володимир Володимирович Різун.

НМК з журналістики та інформації є членом  Світової ради журналістської освіти (World Journalism Education Council). Рада репрезентована 32-ма академічними асоціаціями з усього світу. Рада прагне створити спільний простір для освітян сфери журналістики, сконцентрувавшись на універсальних цінностях.

photo_nmk

До складу входять декани і завідуючі відділеннями журналістики українських вищих навчальних закладів. На сьогодні в Україні більше п’ятдесяти навчальних закладів, що готують журналістів та редакторів. Комісія збирається двічі на семестр.

Основні цілі та завдання науково-методичної комісії:

 • розгляд питань професіональної підготовки студентів, слухачів та стажерів, що навчаються в навчальних закладах; за спеціальністю журналістика та видавнича справа;
 • розгляд процесу реалізації основних та підготовчих освітніх програм навчальних закладів;
 • впровадження інноваційних методів навчання та нових навчальних технологій;
 • розгляд питань інформаційного забезпечення навчального процесу;
 • розгляд питань книгозабезпечення, підготовки та видання підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури з журналістики та редагування;
 • координація планів науково-методичних досліджень та впровадження результатів цих досліджень в навчальний процес;
 • затвердження планів проведення науковометодичних конференцій та виставок;
 • організація та проведення науково-методичних конференцій, виставок наукових праць та ін.;
 • об’єднання зусиль факультетів та кафедр в розвитку навчально-матеріальної бази;
 • обговорення планів перепідготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • розробка пропозицій з координації роботи структурних підрозділів навчальних закладів з професіональної орієнтації молоді;
 • розгляд звітів факультетів та кафедр з різних питань планування та організації навчально-виховного процесу;
 • розробка планів заходів з вдосконалення навчально-виховного процесу.
17 травня 2013 р. Засідання НМК в м. Бердянськ
17 травня 2013 р. Засідання НМК в м. Бердянськ
_____________________________________________________________________________________________ Розробка та створення – студентка 4 курсу відділення “Видавнича справа та редагування” Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Харевич Ольга Сергіївна. Керівник – доцент кафедри електронних видань та медіадизайну Шевченко Вікторія Едуардівна.